28. mart 2018. - Izveštaj sa konferencije

Tržište kapitala - šansa za razvoj srpske privrede

Aktiviranje tržišta kapitala kroz Beogradsku berzu moglo bi da otvori brojne mogućnosti za razvoj srpske privrede, najvažniji je zaključak konferencije koju je Beogradska berza organizovala kao zvanični početak projekta "Izađi na berzu" tokom kojeg će domaćoj privredi biti približene mogućnosti i načini kako da potreban kapital za svoj rast i razvoj obezbedi izlaskom na berzu. Ovaj projekat finansira Specijalni akcionarski fond Evropske banke za obnovu i razvoj, a sprovodi renomirana svetska revizorsko-konsultantska kuća PwC.

Na događaju koji je okupio predstavnike privrede, banaka, ministarstava, konsultantskih kuća i advokatskih kancelarija bilo je reči o značaju razvoja tržišta kapitala kao izvora za rast srpske privrede i o različitim aspektima procesa izlaska domaćih kompanija na Beogradsku berzu.

Konfereciju je otvorio Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, rekavši da Berza treba da postane lokomotiva nacionalne ekonomije, odnosno da postane novi izvor finansiranja za rast privatnog sektora. Najavio je da je cilj projekta "Izađi na berzu" da se dođe do najmanje tri velike i uspešne privatne kompanije, koje će doneti odluku o sprovođenju postupka inicijalne javne ponude, odnosno prikupljanja kapitala na tržištu i listiranju njihovih akcija na Berzi.

sinisa krneta

Govoreći o ideji da tržište kapitala bude novi zamajac srpske privrede, prof. dr Predrag Dedeić, predsednik Komisije za hartije od vrednosti, istakao je da je dobro da se posle osam decenija u Srbiji konačno ponovo dogodi to da jedna domaća kompanija izađe na berzu, ali i da je neophodno da se krene sa kreiranjem Nacionalne strategije revitalizacije tržišta kapitala u Srbiji.

Peter Tabak iz EBRD-a je na konferenciji rekao da postoji velika šansa za unapređenje tržišta kapitala u Srbiji i da je zbog toga EBRD podržao ovaj projekat Beogradske berze.

Mihailo Vesović, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, je u svom obraćanju iskazao podršku ove organizacije kao najvećeg zastupnika privrede Srbije projektu "Izađi na berzu" i dodao da su srpskoj privredi neophodna nova finansijska sredstva kako bi opstala i izborila se sa tehnološkim i tržišnim izazovima koji su pred njom. Prema njegovim rečima, uzimanje pozajmica i korišćenje sredstava iz sopstvene akumulacije više nisu dovoljni i aktiviranje,za Srbiju novog načina finansiranja poput obezbeđivanja sredstava za rast na berzi je izuzetno značajno.

Beogradska berza u sprovođenju ovog projekta ima stručnu pomoć iskusnih konsultanata iz kompanije PwC iz Srbije i Poljske. Jacek Soha, partner u varšavskoj kancelariji PwC-a i bivši ministar trezora i predsednik Komisije za hartije od vrednosti Poljske, govorio je o iskustvima koje je ova zemlja imala u razvoju tržišta kapitala i predočio je učesnicima skupa sa kakvim se sve izazovima suočavala Varšavska berza i kompanije koje su svoje akcije listirale na njoj.

Potom je usledila veoma zanimljiva panel diskusija pod nazivom Izlazak na berzu u Srbiji – put kojim se do sada ređe išlo u kojoj su učestvovali Ticijano Đovaneti, direktor kompanije Fintel energija a.d. koja je u procesu izlaska na Beogradski berzu, Slavko Carić, predsdnik IO Erste banke u Srbiji, Jacek Soha, partner u PwC Poljska i Siniša Krneta, direktor Beogradske berze.

Gospodin Đovaneti je najavio da će njegova kompanija Fintel energija a.d. u procesu izlaska na Beogradsku berzu investitorima ponuditi između 15 i 20 procenata akcija kako bi nastavili sa razvojem svojih energetskih projekata u Srbiji. On je takođe govorio i o dosadašnjim iskustvima u izlasku njegove kompanije na berze u Italiji i Srbiji istakavši da je jako važno da li postoje ljudi koji žele da investiraju u vaš posao i koji vam veruju.

Predsednik Izvršnog odbora Ersta banke Slavko Carić je u svom izlaganju rekao da bankarski sektor pozdravlja razvoj tržišta kapitala i da je ovaj projekat Beogradske berze veoma važan korak za razvoj ukupne ekonomije u Srbiji. On je dodao i da iskustva iz razvijenih zemalja pokazuju da postoji direktna veza između rasta BDP-a i aktivnosti na domaćim berzama. Prema njegovim rečima banke su spremne da pomognu u ovom važnom poslu i da banke u njemu mogu imati više uloga.

Jacek Soha, partner u PwC Poljska, je kao konsultant koji je radio na savetovanju više kompanija prilikom izlaska na berzu govorio da i u ovom procesu postoje određeni troškovi na koje kompanije moraju da računaju.

Siniša Krneta, direktor Beogradske berze, je u toku panela naglasio da je u aktiviranju tržišta kapitala neophodno i učešće države, odnosno, Ministarstva finansija kroz određene podsticajne mere u vidu poreskih olakšica za investitore na berzi i kompanije koje izlaze na berzu. Istakao je da je Beogradska berza Ministarstvu finansija već uputila određene predloge koji se kreću u tom pravcu.

Sve kompanije zainteresovane za izlazak na berzu će tokom trajanja projekta moći da se prijave, a one koje budu zadovoljavale tehničke i finansijske kriterijume moći da dobiju stručnu savetodavnu pomoć od eksperata iz kompanije PwC za prolazak kroz taj proces.