Da li ste zainteresovani za listiranje na Belex-u?

Ako ste zainteresovani za listiranje na Beogradskoj berzi, molimo vas da popunite formular-anketu ispod:


Formular za prijave


Da li ste spremni za proces Inicijalne javne ponude?

Proverite svoju spremnost popunjavanjem ankete.


Anketa