Predstavljanje projekta "Izađi na berzu" u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu

Predstavljanje projekta "Izađi na berzu" u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu

O prednostima i izazovima izlaska srpskih kompanija na Beogradsku berzu bilo je reči na predstavljanju projekta "Izađi na berzu" u Nišu, Kragujevcu i Novom Sadu. Ova predstavljanja projekta Beogradske berze koji finansira Evropska banka za obnovu i razvoj, a sprovodi renomirana svetska revizorsko-konsultantska kuća PwC, organizovana su krajem maja u ova tri grada u saradnji sa Privrednom komorom Srbije.

Cilj ovih prezentacija je bio da se privrednicima širom Srbije predstavi jedan od, u svetu uobičajenih vidova obezbeđivanja kapitala, koji se kod nas nije koristio čak osamdeset godina - izlazak kompanija na berzu ili inicijalna javna ponuda (IPO).

Od Miroljuba Ristića, direktora operacija Beogradske berze, okupljeni privrednici su mogli da saznaju nešto više o tome šta je to inicijalna javna ponuda i kako izgleda sam proces izlaska jedne kompanije na berzu. Bilo je reči i o brojnim prednostima koje pruža proces prikupljanja kapitala na berzi, kao i o zahtevima koji se postavljaju pred kompanije koje se odluče na taj korak. Tako su bili u prilici da čuju da taj proces traje i do 9 meseci i da obuhvata više važnih koraka koji pored toga što vode ka obezbeđivanju potrebnih sredstava zapravo na više načina unapređuju poslovanje kompanije. To je takođe proces kroz koji kompanije ne prolaze same, već tokom njegovog trajanja angažuju različite savetnike koji ih pripremaju za izlazak na berzu.

Predstavljaje IPOGO projekta u Kragujevcu

Ivana Stanković i Milivoje Nešović, predstavnici revizorsko-konsultantske firme PwC koja širom sveta pruža stručnu podršku kompanijama koje su zainteresovane za izlazak na berzu, predstavili su iskustva iz drugih zemalja i ukazali na neke važne segmente tog procesa na koje bi kompanije koje izlaze na berzu trebalo da obrate pažnju. Inače, u okviru ovog projekta, zainteresovane kompanije će dobiti besplatnu stručnu podršku eksperata iz PwC-a koji će im pomoći da donesu informisane odluke u vezi sa izlaskom na berzu i odaberu adekvatne savetnike za taj proces.

Pitanja koja su privrednici uputili tokom ovih prezentacija su pokazala da postoji interesovanje za ovaj vid finansiranja rasta kompanija u Srbiji. Zanimalo ih je kolika se sredstva mogu prikupiti na berzi, koliko taj proces košta, a neke od njihe je zanimalo i kako mogu da na berzi kupuju akcije drugih preduzeća. Svi su redom potvrdili da je za razvoj privrede u Srbiji neophodno postojanje razvijenog tržišta kapitala.

Sve kompanije zainteresovane za izlazak na berzu se mogu javiti Beogradskoj berzi ili kompaniji PwC.